Държавни зрелостни изпити

Държавни зрелостни изпити

Заповед № РД09-1807/ 31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на ДЗИ и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2021 – 2022 г.

 

НАРЕДБА № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА №1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

 

Сесия май - юни

Дати за провеждане

Български език и литература

18 май 2022 г.

Втори държавен зрелостен изпит

20 май 2022 г.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика

 26 май - 03 юни 2022 г.

Сесия август - септември

 

Български език и литература

25 август 2022 г.

Втори държавен зрелостен изпит

26 август 2022 г.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика

29 август - 02 септември 2022 г.

 

Заявление за допускане до ДЗИ

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Учениците, които са завършили ХІІ клас в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през предходни учебни години, но не са се явили или не са положили успешно ДЗИ, желаещи да се явят на ДЗИ през учебната 2021/2022 г., следва лично да подадат заявление по образец за допускане до ДЗИ.

Срокове: от 03.02.2022 г. до 18.02.2022 г. (сесия май-юни)

                от 27.06.2022 г. до 08.07.2022 г. (сесия август-септември)

Място: СУ „Св. св. Кирил и Методий“, зам.-дирекция

Полезни връзки

www.mon.bg

www.zamatura.eu