Държавни зрелостни изпити

Държавни зрелостни изпити

Заповед № РД09-1710/ 29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на ДЗИ и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018 – 2019 г.

 

НАРЕДБА № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА №1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

 

Сесия май - юни

Дати за провеждане

Български език и литература

21 май 2019 г.
08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит

23 май 2019 г.
08:00 часа

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика

28 май - 31 май 2019 г.

Сесия август - септември

 

Български език и литература

28 август 2019 г.
08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит

29 август 2019 г.
08:00 часа

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика

30 август - 4 септември 2019 г.

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Учениците, които са завършили ХІІ клас в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през предходни учебни години, но не са се явили или не са положили успешно ДЗИ, желаещи да се явят на ДЗИ през учебната 2018/2019 г., следва лично да подадат заявление по образец за допускане до ДЗИ.

Срокове: от 05.03.2019 г. до 18.03.2019 г. (сесия май-юни)

                от 01.07.2019 г. до 12.07.2019 г. (сесия август-септември)

Място: СУ „Св. св. Кирил и Методий“, зам.-дирекция

Полезни връзки

www.mon.bg

www.zamatura.eu