Документи на училището

Документи на училището

 ВТОРИ СРОК

График консултации II срок на учебната 2018/2019 г.

 

ПЪРВИ СРОК  

График консултации I срок на учебната 2018/2019 г.

Контролни работи за I срок на учебната 2018/2019 г.

Класни работи за I срок на учебната 2018/2019 г.