Документи на училището

Документи на училището

 

График за провеждане на изпитните сесии на учениците в самостоятелна форма на обучение за учубната 2018/2019 г.

 ВТОРИ СРОК

График консултации II срок на учебната 2018/2019 г.

График класни и контролни работи II срок на учебната 2018/ 2019 г.

ПЪРВИ СРОК  

График консултации I срок на учебната 2018/2019 г.

Контролни работи за I срок на учебната 2018/2019 г.

Класни работи за I срок на учебната 2018/2019 г.