Архив

Архив

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

График СФО 12 клас февруари-март 2017 година

 


ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

 

          Във връзка с изключително тежката зимна обстановка на територията на област Бургас, включваща зимни бури, съпроводени с обилни снегонавявания, екстремни студове и силни ветрове, както и наличие на риск от епидемично разпространение на остри респираторни заболявания и грип, РЗИ – Бургас препоръчва дните 12.01.2017 г. (четвъртък) и 13.01.2017 г. (петък) да бъдат обявени за неучебни за училищата на всички общини на територията на област Бургас.

         Със Заповед № РД 09-45/11.01.2017 г. на Министъра на образованието и науката - Меглена Кунева дните 12.01.2017 г. (четвъртък) и 13.01.2017 г. (петък) са обявени за неучебни за всички училища на територията на област Бургас.

 

Заповед на Министъра на образованието и науката - Меглена Кунева 

 

          Учебните занятия в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Бургас ще бъдат подновени на 16 януари 2017 година (понеделник) с грифика на учебните часове за съответната смяна.

 


ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Напомняме на всички участници в Олимпиади, че:

- Олимпиадата по Английски език ще се проведе на 14.01.2017 г. (събота) от 9:00 часа в сградата на училището.

- Олимпиадата по История и цивилизации ще се проведе на 29.01.2017 г. (неделя) от 9:00 часа в сградата на училището.


 

 

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

БУРГАС ОСТАВА В ГРИПНА ВАКАНЦИЯ ДО СРЯДА

Становище на РЗИ - Бургас от 08.01.2017 г.

РУО - Бургас

 

Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,

 

I. Дните 09.01.2017 г., 10.11.2017 г. и 11.01.2017 г.  са обявени за неучебни за всички училища на територията на Община Бургас.
Учебните занятия в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Бургас ще бъдат подновени на 12 януари 2017 година (четвъртък) с графика на учебните часове за съответната смяна.

II. Със Заповед № РД-06-2/04.01.2017 г. и Заповед № РД-06-8/09.01.2017 г. на инж. Виолета Илиева – Началник на РУО – Бургас се изменят датите на провеждане на общински кръг на олимпиадите по  български език и литература и руски език, както следва:

1.  Общинският кръг на олимпиадата по български език и литература ще се проведе на 14.01.2017 г. (събота) от 09.00 часа за учениците от V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас.

2.  Общинският кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 15.01.2017 г. (неделя) от 14:00 часа за учениците от V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас.

 

 


ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

График изпити - СФО, ХІ клас, януарска сесия 

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

Заповед №4/03.01.17 г.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

График СФО XII клас-I сесия 2016-17 г.

 


 

ВАЖНО!

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

         На 28.11.2016 г. от 18:00 часа в учителската стая ще се проведе събрание на представителите на родителите заизбор на членове и резервни членове на Обществения съвет при СУ "Св. св. Кирил и Методий"-гр. Бургас


 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

ВАЖНО!

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА АСОЦИАЦИЯТА НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Бургас 10.11.2016 г. (четвъртък)

ПРОГРАМА

 

 


ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

 

На 13.09.2016 г., 14.09.2016 г. и 16.09.2016 г. от 09:00 до 17:00 часа в заместник-дирекцията на ІІ етаж в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас лично можете да се запознаете със своите оценени изпитни работи от ДЗИ (сесия август – септември 2016 г.).

Задължително носете документ за самоличност!

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на родителски срещи от I до IX клас

 

 

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на септемврийска поправителна сесия

за учениците в дневна форма на обучение,

учебната 2015/ 2016 г.

 

Дата

     Учебен предмет

Клас

Вид и продължителност на изпита

Начален час

Място на провеждане

02.09.2016 г.

Английски език - ПП

IX

писмен изпит, 

3 астрономически часа

09:00

Стая №17

етаж 2

устен изпит,

не повече от 30 минути

13:00

Стая №17

етаж 2

02.09.2016 г.

Математика - ЗП

IX

писмен изпит,

3 астрономически часа

09:00

Стая №17

етаж 2

02.09.2016 г.

Математика - ЗП

X

писмен изпит,

3 астрономически часа

09:00

Стая №17

етаж 2

02.09.2016 г.

Математика - ЗП

XI

писмен изпит,

3 астрономически часа

09:00

Стая №17

етаж 2

 

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми родители и ученици,

уведомяваме Ви, че продължава приемането на документи за записване на ученици

за учебната 2016/2017 година в следните паралелки:

         VIII клас - общообразователна подготовка

         IX клас - непрофилирана подготовка

 

 Документите се подават в канцеларията на училището.

 Работно време:    преди обяд от 08:00 часа до 12:00 часа

                                 след обяд от 13:00 часа до 17.00 часа

 

  Допълнителна информация може да получите на тел. 056/ 84-60-31 пом. дирекция.

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми родители и ученици,

уведомяваме Ви, че за IV етап  на класиране  след завършен VII клас в профил

„Хуманитарен“-„География и икономика“ с английски език има 3 свободни места.

Срок за подаване на документите от учениците, желаещи да участват в IV етап

на класиране е от 22.07.2016 г. до 28.07.2016 г. (вкл.).

 

Необходими документи:


1.Заявление (по образец).
2.Удостоверение за завършен VII клас  (копие).
3.Служебна бележка с оценките от успешно положени изпити по български език и литература и математика (копие).

 

Документите се подават в канцеларията на училището.

Работно време:    преди обяд от 08:00 часа до 12:00 часа

                                 след обяд от 13:00 часа до 17.00 часа

 

Класиране на учениците, подали документи за участие в IV етап - на 29.07.2016 г.

Списъкът на класираните и приети ученици ще бъде поставен на информационното табло

на първи етаж в училището.

Срок за записване на приетите ученици от 01.08.2016 г. до 02.08.2016 г. (вкл.).

 

Документите се подават в канцеларията на училището.

Работно време:    преди обяд от 08:00 часа до 12:00 часа

                                 след обяд от 13:00 часа до 17.00 часа

 

Необходими документи:

 

1.Заявление (по образец).
2.Удостоверение за завършен VII клас  (оригинал).
3.Удостоверение за преместване (за учениците, които не са от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас).
4.Удостоверение за раждане (копие).
5.Здравна профилактична карта.

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

          Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че на 05.07.2016г. след 12:00 часа на информационното табло на първия етаж в училище ще бъдат изнесени списъците на записаните и разпределени по паралелки ученици в първи клас за учебната 2016/2017г.

 

Родителските срещи за първи клас за  учебната 2016/2017г. ще се състоят на 12.07.2016г. от 18:00 часа, както следва:

I А клас с класен ръководител Кана Тюфекчийска – стая №2

I Б клас с класен ръководител Мария Чолакова – стая №3

I В клас с класен ръководител Весела Милева – стая №6

I Г клас с класен ръководител Марияна Добрева – стая №7

I Д клас с класен ръководител Ана Димова – стая №8

Допълнителна информация може да получите на тел. 056/ 84-60-31 пом. дирекция.

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

               Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че от 04.07.2016г. на информационното табло на първия етаж в училище е изнесен списък с класираните ученици в IX клас (непрофилирана паралелка).

Срокът за записването  на учениците  в девети клас  е от 06.07.2016г. до 07.07.2016г. вкл.

 Необходими документи:
1.Заявление (по образец).

2.Свидетелство за завършено основно образование - оригинaл

3.Удостоверение за преместване (за учениците, които не са от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас).
4.Удостоверение за раждане (копие).
5.Здравна профилактична карта.

 

Работно време на комисията на 06.07.2016г. и  07.07.2016г.:

от 08:00 часа до 18:00 часа в стая №3 – първи етаж в училище

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

На вниманието на учениците, кандидатствали в паралелката с интензивно изучаване на

изобразително изкуство с прием след завършен начален етап на основното образование

(IV клас)

 

Уважаеми родители и ученици,

      Срокът за записване на учениците, успешно издържали приемния изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство след завършен IV клас е до 30.06 (четвъртък) 2016 г.

 

       Необходими документи:
1.Заявление (по образец).
2.Удостоверение за завършен начален етап на основното образование  (оригинал).
3.Удостоверение за преместване (за учениците, които не са от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас).
4.Удостоверение за раждане (копие).
5.Здравна профилактична карта.

 

   Документите се подават в канцеларията на училището.

  Работно време:    преди обяд от 08:00 часа до 12:00 часа

                                след обяд от 13:00 часа до 17.00 часа

 

  Допълнителна информация може да получите на тел. 056/ 84-60-31 пом. дирекция.

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

 

          На 09.06.2016 г., 10.06.2016 г. и 13.06.2016 г. от 09:00 до 17:00 часа в стая № 3 на І етаж в СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас лично можете да се запознаете със своите оценени изпитни работи от ДЗИ (сесия май – юни 2016 г.).

Задължително носете документ за самоличност!

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

       Уведомяваме учениците от VII клас, които ще се явяват на изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство да се явят на 02.06.2016г. (четвъртък) в 8:20 часа пред СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас

Начало на изпита – 9:00 часа

Продължителност - 5 астрономически часа

       Учениците, които ще се явяват на изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство е необходимо да носят:
Документ за самоличност (лична карта, ученическа книжка)
Служебна бележка по образец, удостоверяваща мястото на явяване на приемния изпит
Моливи (черни), бои (акварелни или темперни), четки, съд за вода, гума, линия, транспортир, триъгълник, пергел
Картонът за рисуване и глината ще бъдат предоставени от училището

 

 

ВАЖНО!

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ

В СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

 01.06.2016 год. – 31.07.2016 год.

 

1.  Дневна такса:

- целодневен престой – 5.50 лв. от /8.00 часа – 17.30 часа/

- полудневен престой – 3.00 лв. от /8.00 часа – 12.30 часа/

2.  Плащането на таксата се извършва в началото на всяка седмица по банков път на

сметка:
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – БУРГАС

IBAN BG66FINV91501003682964

BIC FINVBGSF

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД – БУРГАС

с попълнено основание за плащане: Име, презиме, фамилия на ученика и период от……. до …..

Копие от вносната бележка за внесена такса се предава на г-жа К. Мъжгълова или

 г-жа Д. Киндалова

3.  Летните занимания започват на 01.06.2016 год. в 8.00 часа по утвърден график и програма 

4.  Децата да се водят на лятната занималня закусили.

5.  Обедното хранене на учениците се организира в училище, за което родителите заплащат допълнително по 3.00 лв. на ден на служител от училищния стол.

   Обедното хранене се заявява и заплаща предварително при следния график: понеделник и петък от 8.00 часа – 9.00 часа.

6. При постъпване на детето в групата трябва да се представи талон от личен лекар, удостоверяващ здравен статус.

Разпределение на учениците по групи и стаи:

 

1 клас

1,2 клас

2 клас

3,4 клас

УЧИТЕЛИ

 

СЪОБЩЕНИЕ

Записването на учениците за първи клас от първо класиране на учебната 2016/2017 година

ще бъде от 26.05.2016 г. до 09.06.2016 г. всеки работен ден от 8 до 18 часа в стая № 3

(първи етаж).

Необходими документи:

- удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал)    

- удостоверение за раждане на детето (копие)                                

- копие на акт за смърт (за дете сирак / полусирак)                                 

- копие от документ от ЛКК / ТЕЛК на детето (за дете с трайни увреждания над 50 %)                   

- служебна бележка на деца в семейството, ако са  ученици в училището

към 15.09.2016 г.                              

- копие на лична карта (за постоянен адрес)  или удотоверение за временна регистрация кьм ТД