Архив

Архив

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИE !!!

 

На вниманието на всички ученици от VII клас, които ще се явяват на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство!

 

Уважаеми ученици,

 

Уведомяваме Ви, че изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство ще се проведе на 22.06.2020 г. /понеделник/ от 09:00 часа в сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас.

Учениците да се явят на 22.06.2020 г. в 08:00 часа пред централния вход на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас.

В сградата на училището за участие в изпита учениците ще се допускат при представяне на документа за самоличност /лична карта/ ученическа лична карта/ ученическа книжка/ задграничен паспорт/ и служебната бележка за явяване на изпити.

 

За изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство учениците да носят: моливи, акварелни или темперни бои, четки, линия, триъгълник, транспортир, гума, черен химикал, съд за вода и други по избор на ученика

Рисувателният лист и глината се осигуряват от училище.

 

Напомняме Ви, че влизането в сградата е при спазване на противоепидемичните мерки - задължително носене на маска и прозрачен плик за личните вещи /в т.ч. и на връхна дреха/чанта/раница/

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОЧВА НАБИРАНЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, С КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ПО ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ И ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В КЛАС И В УПРАВЛЕНСКАТА УЧИЛИЩНА ПРАКТИКА"

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, КД1 "ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ", СЕКТОР "УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ "

МОБИЛНОСТ 1

Курсове:

- "Интегриране на творчеството и иновациите в преподаването"

- „Всички сме специални“: Включване и подкрепа за ученици със специални потребности в и извън класната стая“

Работен език: Английски, ниво на владеене – минимум В2

Дати на провеждане: 03.08 – 08.08.2020 г./ 10.08 – 15.08.2020 г.  

Организатор: Europass Teacher Academy (PIC: 947318394)

Място: Барселона, Испания

МОБИЛНОСТ 2

Курс "Аудиовизуални и социални медии за класната стая"

Работен език: Английски, ниво на владеене – минимум В2

Дати на провеждане: 05.10 - 16.10.2020 г.

Организатор: Europass Teacher Academy (PIC: 947318394)

Място: Барселона, Испания

Предвид усложнената обстановка, свързана с Covid-19, желаещите изпращат своите кандидатури онлайн на адреса на училището soukim@abv.bg, както и на хартиен носител (в канцеларията).

 

 

 

Пълният комплект документи на кандидатите следва да съдържа:

  1. Заявление до директора
  2. План за разпространение на резултатите
  3. Europass езиков паспорт
  4. Професионална автобиография
  5. Професионално портфолио
  6. Анкетна карта за самооценка
  7. Копие от Диплома за висше образование
  8. Копие от други документи, удостверяващи езикови и компютърни компетенции, квалификационни степени, квалификационни кредити, награди, в т.ч. наличие на предишни и настоящи постижения с ученици.
  9. Копие от сертификати за участие в курсове, програми (в т.ч. „Еразъм+“ и други европейски инициативи), семинари, уебинари, членство в професионални организации и др. по преценка на кандидата.

 

Мейлът с прикачения комплект документи именувайте по следния начин:

Erasmus+2020_Application_ImeFamilia

 

КРАЕН СРОК ЗА ОНЛАЙН ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

30.06.2020 г., 16:00 ч.

 

Забележка: Оригиналният комплект документи за кандидатстване (хартиен носител) внесете в канцеларията на училището по възможност в упоменатия по-горе срок. При непреодолими обстоятелства, направете го при първа появила се възможност. Съхранявайте надлежно оригиналния комплект.

 

За въпроси и допълнителна информация:

kim_erasmus@abv.bg

 

Всеки кандидат ще получи обратна връзка за резултатите от първия кръг – кандидатстване по документи.

Кандидатите, представили пълен набор документи, отговарящи на критериите на журито, ще бъдат поканени на събеседване.

Имената и датата ще бъдат обявени допълнително на сайта, както и на информационното табло в сградата на училището.

У С П Е Х    Н А    В С И Ч К И!

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители на първокласници,

 

В условията на обявената в страната извънредна епидемична обстановка, Ви уведомяваме, че записването на приетите ученици в I клас за учебната 2020/2021 година в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас ще се осъществи по следния начин:

1. На 03.06.2020 г. се обявяват резултатите от първо класиране на електронната страница на Община Бургас за прием на ученици в първи клас и на видно място в училище.

2. До 04.06.2020 г. (вкл.) ще получите на електронната си поща Заявление по образец за записване на Вашето дете в нашето училище.

3. От 05.06.2020 г. до 12.06.2020 г. (вкл.) всеки родител, който желае да запише детето си в I клас в СУ „ Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас трябва да се обади на тел.: 056/ 84-33-98;  056/ 84-60-34 и да потвърди желанието си като съобщи на длъжностното лице личните данни на детето си (три имена и ЕГН).

4. От 05.06.2020 г. до 12.06.2020 г. (вкл.) родителят трябва да изпрати на електронната поща на училището soukim@abv.bg:

- коректно попълнено Заявление за записване в I клас за учебната 2020/2021 година в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас (сканирано и подписано от родителя).

- сканирани всички документи, доказващи посочените преференции в регистрационния талон.

 

Забележка: Съгласно Правила за прием на деца в първи клас в учебните заведения на територията на Община Бургас за учебната 2020/2021 година, ако родителите не могат да предоставят всички необходими документи, доказващи съответните предимства, детето им няма да бъде записано в учебното заведение. Родителите на децата, на които е отказан прием, са длъжни в периода, определен за корекции да актуализират точните обстоятелства. Ако не го направят, промяната ще бъде извършена по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране.

 

ВАЖНО!!! При констатирани несъответствия, родителят ще бъде лично уведомен по  телефон/ е-mail от наш служител.

 

След нормализиране на обстановката родителите трябва да представят в училище всички оригинални документи, доказващи съответните преференции.

 

От ръководството


 

Ден на отворените врати

на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Бургас

 


 

 
 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

Със Заповед №РД-09-1035/12.05.2020 г. на Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката - дните 20, 22 май и 9, 11 юни 2020 г. са определени за учебни 

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. на Кирил Ананиев - Министър на здравеопазването е обявено удължаване срока на въведените противоепидемични мерки  на територията на Република България до 12.04.2020 г. (вкл.)

Заповед

 


 

ВАЖНО 

СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,
 

Уведомяваме Ви, че актуална информация относно цялостната организация на обучението в електронна среда, считано от 16.03.2020 г., ще откривате в секция "е-обучение" и секция "за учениците", подсекция "образователни ресурси".

 


 

ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ!

 Заповед  №673  от 13.03.2020 г. на Кмета на град Бургас

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

ДНЕС (петък  13.03.2020 г.) учебните занятия се отменят.

Ще получавате своевременно актуална информация на сайта на училището.


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

 

Уведомяваме Ви, че от утре -  12.03.2020 г. учениците ще бъдат допускани в сградата на училището след прецизен филтър чрез измерване на телесната температура с безконтактен инфрачервен термометър. При констатиране на повишена температура, учениците ще бъдат връщани за лечение. В сградата няма да бъдат допускани външни лица!

 

Молим всички за търпение и разбиране!

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че учебните занятия се подновяват от утре, 12.03.2020 г. /четвъртък/ в същите учебни смени при засилени противоепидемични мерки.

 
 

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Резултати от областен кръг ​на олимпиада по философия и класирани за Националния кръг

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

От 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително, със заповед №РД-01-114/05.03.2020 г. на Кирил Ананиев - Министър на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България.

Заповед

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

От 03.03.2020 г. до 06.03.2020 г. включително, със заповед №РД-01-30/02.03.2020 г. на д-р Георги Паздеров - Директор на Регионална здравна инспекция - Бургас, е обявена грипна епидемия и е преустановен учебният процес за всички 137 училища от 13-те общини в област Бургас.

Заповед

 


 

Учениците от СУ,,Св. св.  Кирил и Методий“ – гр. Бургас

 показаха как се прави евакуация при пожар

          

       Евакуация при пожар в сграда разиграха учителите и учениците от СУ "Св. св. Кирил и Методий".

       Нейната цел е учениците  да научат кои са правилните и безопасни действия при подобни инциденти.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Бургас, участва в Десетото национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee 2020

 


ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Списък на учениците, класирани за областен кръг на олимпиадата по философия

 


ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ СЕ УДЪЛЖАВА

 

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

 

След заседание на Регионалния щаб за борба с грип и ОРЗ е взето решение за обявяване на грипна епидемия на територията на област Бургас.

Грипната ваканция се удължава и за дните 03.02.2020 г. и 04.02.2020 г., включително, които са обявени за неучебни за всички училища на територията на област Бургас.

 

Учебните занятия ще бъдат подновени на 06.02.2020 г. /четвъртък/ в следните смени:

 

I-ва смяна - начален етап I, III клас; гимназиален етап VIII, IX, X, XI, XII клас

II-ра смяна - начален етап II, IV клас; прогимназиален етап V, VI, VII клас

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Изпитите за определяне на срочна оценка за I учебен срок на учебната 2019/2020 година ще се проведат при следния график:

Дата на изпита

Начален

час

Учебен

предмет

Клас

Вид на изпита

Продължителност на изпита

Място на провеждане

14.02.2020 г.

14:00

География и икономика – ЗУЧ

IХ в

писмен

3 астрономически часа

Училищна библиотека

14.02.2020 г.

14:00

Български език и литература – ЗИП

XII а

писмен

3 астрономически часа

Училищна библиотека

 

 

Учениците са длъжни да се явят пред зам.-дирекцията на училището 15 минути преди началото на изпита.

Резултатите от изпитите се оповестяват в зам.-дирекцията на училището в срок до 18.02.2020 г. вкл.

 


ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

уважаеми родители

 

Уведомяваме Ви, че областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 05.02.2020 г. (сряда) в ППМГ "Акад. Никола Обрешков" - гр. Бургас с начален час: 09:00 часа. Всички ученици следва да се явят в сградата с документ за самоличност да и заемат местата си не по-късно от 08:30 часа.

 

Пожелаваме Ви успех!


ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА СУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

21.01.2020 г.

 

Правото да участва в проект „Зелено сътрудничество отвъд граници“ 2020-2021 г. на Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ спечели с безапелационна кандидатура най-старото и най-голямо училище в Бургас. Класирането премина през изключително трудна селекция, в която 71 училища от цялата страна се състезаваха да бъдат сред първите 20.

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проекта е да въвлече поне 540 младежи, учители и представители на НПО, бизнеси и държавни институции от България и Норвегия в обучителни дейности по зелено предприемачество и иновации чрез сформирането на поне 8 трансгранични екипа, които ще развият иновативни продукти, услуги и инициативи за справяне с климатичните промени.

Изпълнителният директор на Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ г-жа Милена Стойчева отправи поздравления към школото за силната кандидатура, за интереса към темата зелено предприемачество и готовността за съвместна работа да възпитаме ново поколение отговорни към природата предприемчиви български лидери!

Официалното откриване на проекта и първоначалното обучение на учители от класираните двадесет училища, участващи в проекта, ще се състои на 31.01.-01.02.2020 г. в споделеното работно пространство на JA – JA Startup Hambar в София тех парк.

 

НА ДОБЪР ЧАС, ЗЕЛЕНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ОТ СУКиМ!


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЯВЕНА Е ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

 

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

 

След заседание на Регионалния щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания е взето решение за обявяване на грипна епидемия на територията на област Бургас.

 

Дните от 27.01.2020 г. до 31.01.2020 г., включително, са обявени за неучебни за всички училища на територията на област Бургас.

 

Учебните занятия ще бъдат подновени на 03.02.2020 г. /понеделник/ в следните смени:

 

I-ва смяна - начален етап I, III клас; гимназиален етап VIII, IX, X, XI, XII клас

II-ра смяна - начален етап II, IV клас; прогимназиален етап V, VI, VII клас

 

Заповед

 

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на трета поправителна сесия за учениците от гимназиален етап - дневна форма

График за провеждане на трета поправителна сесия за учениците от гимназиален етап - самостоятелна форма


ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Ръководството и педагогическата колегия на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Бургас, Ви кани на 17 септември от 9:30 часа в двора на училището.

Нека заедно посрещнем новата учебна година!

 


ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми Родители, 

Ръководството и педагогическата колегия на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Бургас, апелира всички да се включим в благотворителната кампания "Дарение вместо цветя".

Нека помогнем на малкия Никола, като дарим средства за една благородна кауза! тук

 


ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми Родители, 

родителската среща за учениците от V клас ще се проведе  на 12.09.2018 г. (сряда) от 17:30 часа